| |

Ája – arkiv och bibliotek: Gunvor Guttorms arkiv

Vi visar material ur slöjdaren Gunvor Guttorms arkiv.
Utställningen visas 19/12 — 30/1.