| |

Ájtte söker en projektassistent 50%

Projektassistent 50%
12 månader

Tidsbegränsad anställning

Stiftelsen Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum söker en Projektassistent 50%
Dnr 2019/029

Creative Europe stöttar det internationella samarbetsprojektet Identity on the Line. Ájtte är en av åtta partners som alla har ett eget delprojekt i det övergripande projektet.
Identity on the Line handlar om olika migrationsprocesser som har utspelats i Norge, Sverige, Danmark, Polen, Litauen, Slovenien och Kroatien under de senaste 100 åren. De deltagande museerna och universiteten kommer att intervjua tidigare migranter och deras efterlevande. Det insamlade materialet kommer att ligga till grund för utställningar i respektive land och resultaten kommer att sammanföras i en gemensam vandringsutställning i Europa, publikationer, skolmaterial och workshops för museianställda.

De åtta samverkanspartnerna är:
Vest-Agder-museet i Norge
Universitetet i Agder i Norge
Knud Rasmussens Hus i Danmark
Ájtte – Svenskt Fjäll- och Samemuseum i Sverige
Museum of Middle Pomerania i Polen
University of Vilnius i Litauen
National Museum of Contemporary History i Slovenia
Ethnographic Museum of Istria i Kroatia

Tillsammans ska vi arbeta fram goda arbetsmetoder för att samla in och vidareförmedla de känsliga historierna som ännu finns och använda dem för att illustrera migrationsprocessernas långtidskonsekvenser. Projektets titel Identity on the Line. Museal facilitation of sensitive cultural heritage as a groundwork for better integration in Europe syftar till ett av våra huvudmål: att använda erfarenheter från historiska händelser för att göra dagens samhälle bättre.

Projektet startar i augusti 2019 och pågår i fyra år. Ájttes delprojekt handlar om tvångsförflyttningar och ska resultera i en tillfällig utställning vid museet.

Arbetsuppgifter

Din huvudsakliga arbetsuppgift är att bistå vid insamlandet av bakgrundsmaterial samt vid utställningsproduktion.

Kvalifikationer

Det är ett krav att du har goda kunskaper i samisk kultur. Önskvärt är att du har kunskaper inom samiskt språk och god kännedom om det samiska samhället, gärna inom områden dit tvångsförflyttningar skett till, eftersom bakgrundsmaterial inför utställningsproduktion planeras att kompletteras med berättelser från de som redan bodde på markerna dit tvångsförflyttningar skedde. Erfarenhet från projektarbete och internationellt arbete är meriterande. Goda kunskaper i engelska är viktigt, då kommunikationen mellan projektpartnerna sker på engelska. Du har god förmåga att uttrycka dig skriftligt och att arbeta självständigt men också god samarbetsförmåga.

Tjänsten är placerad i Jokkmokk vid Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum. Museet eftersträvar jämn könsfördelning i organisationen och välkomnar både kvinnliga och manliga sökande.

Arbetstid/Varaktighet

Start hösten 2019, efter överenskommelse. Tjänsten är en ettårig projektanställning på 50% i ett år (eller lägre procent under längre period).

Lön

Museet tillämpar individuell lönesättning.

Upplysningar lämnas av Elina Nygård. Fackliga företrädare är Per Tjikkom (ST Kultur) och Eva Ahlström SACO-DIK. Samtliga nås på tel vx 0971-170 70, fax 0971-12057, e-post: info@ajtte.com

Ansökan

Ansökan med CV skall ha inkommit senast 2019-11-18 under adress:

Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum
Box 116
962 23 JOKKMOKK

eller med e-post till: info@ajtte.com