| |

Alla människor! – Om rättigheter och lika värde

Visas i Tillfälliga utställningshallen 27 oktober 2018 – 5 januari 2019

Tisdagen den 13 november finns Forum för levande historia på Ájtte för de som vill ställa frågor om utställningen.

Utställningen Alla människor! handlar om de mänskliga rättigheterna, hur de kom till, vad de innebär och hur de påverkar våra liv idag. Utställningen ger eleverna också möjlighet att fundera över och formulera vad vi själva kan göra för alla människors lika värde.

Med hjälp av dramatiserade och starka historiska berättelser får eleverna ta del av olika perspektiv på mänskliga rättigheter, som sedan kan ligga till grund för fortsatta diskussioner i klassrummet.

I utställningen tas skolklasser emot som arbetar under ledning av en pedagog. Eleverna får lyssna på ett ljuddrama, skapa egna miniutställningar och diskutera vad de själva kan göra för att verka för allas lika värde. I utställningen finns också en unik citatmaskin.  

Utställningskonceptet Alla människor! är ämnesövergripande och följer skolans styrdokument vad gäller mänskliga rättigheter och arbetet med allas lika värde. Utställningen är producerad av Forum för levande historia i samarbete med Riksutställningar och Unga radioteatern.