| |

Fredag den 23 mars: Dubbelvernissage och föredrag

Klockan 13 bjuder Ájtte Musei Vänner på ett föredrag om Nordenskiöldsloppets historia av Olle Backman.
Klockan 14 öppnar vi två utställningar: TRUMMA FÖR TRÄD och LEJON, LEKTIONER OCH HÄFTIGA TRANSPORTER
Klockan 15 håller Olle Backman sitt föredrag på engelska.

VÄLKOMNA!