| |

Renskötsel i svart och vitt – Nils Thomassons fotografier berättar

Fotografier av Nils Thomasson (1880-1975), renägare, entreprenör och same.
Visas i tillfälliga utställningshallen 14 mars-16 maj.