| |

Dear Planet – en gameshow om hållbarhet

Hur kan vi öka medvetenheten om och förståelsen för olika miljö- och klimatfrågor och på så sätt skapa ett ökat engagemang och ansvarstagande för den egna miljöpåverkan?

Med utgångspunkt från de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 kommer Fredens Hus nya projekt Dear Planet att utmana klassiska medier och testa nya modeller för att nå ut och göra budskapen mer begripliga för en bred publik.

Projektet kommer att innehålla mobila utställningsmoduler och upplevelsebaserade, pedagogiska rum som på olika sätt utmanar besökarens moraliska värderingar, inlärningsmotivation och vilja till engagemang. Rummen kommer att användas som pedagogiska verktyg för skolklasser, grupper av vänner, organisationer eller företag som vill bygga team eller utveckla sitt hållbarhetsarbete. Utifrån innehållet kommer det att skapas ett digitalt material som sprids via Fredens Hus olika digitala kanaler.

Visas i tillfälliga utställningslokalen: 13 november – 31 december