| |

Konstutsällning – Gaskavuođat av Káren-Ann Hurri

Gaskavuođat – Banden i Sápmi

Mun lean Káren-Ann Hurri, 25 jahkásaš Gárásavvonlaš gii válbmanan lohkamen social entreprenören dán geasi. Lean boazudoallu veagas bajásšaddan ja mátkustan miehttá máilmmi ovdal covid-dili. Lean dán maŋemuš jagi máhcan dáidda bargguide ja dál lean oaččun stuora vejolašvuođa ja gudni doallat iežas čájáhusa Ájtte museumis, Johkamohkkis.
Mu vuostaš čájáhusas lean bargan unohaš dovdduid ja munje dehálaš struktuvralaš váttisvuođaid lahka. Mun boađán doallat digitála vernissage 26 miessemánu, eanet dieđut boahtet mu instagram siiddus @govvidan.
(svensk översättning)
Jag heter Káren-Ann Hurri och är en 25 åring från Karesuando, som till sommaren blir klar på en social entreprenörskaps utbildning. Jag är uppvuxen i en renskötarfamilj men har också rest världen runt innan coronan. Under det gångna året har jag hittat tillbaka till konsten och har nu fått möjligheten och den stora äran att ställa ut på Ájtte museum i Jokkmokk.
Med min första utställning har jag arbetat nära obehagliga känslor och strukturella problem som enligt mig är viktiga. Jag kommer att hålla en digital vernissage 26 maj, mer information om det kommer på min instagram @govvidan
Visas i gamla hallen 26 maj – 4 september