| |

Slöjdutställning – Hïevedh

Slöjdutställning av andra års eleverna på Samernas utbildningscentrum.

Visas i tillfälliga utställningshallen 2 juni – 26 augusti