| |

Kontakt

MUSEICHEF

Museichef
Elisabeth Pirak Kuoljok
elisabeth.pirak-kuoljok(a)ajtte.com
Tel. 0971-170 07

FORSKNING & DOKUMENTATION

Enhetschef
Kajsa Kuoljok
Projektledare i Samisk audiovisuell samling
kajsa.kuoljok(a)ajtte.com
Tel. 0971-170 20

Projektmedarbetare Samiskt audiovisuellt arkiv
Katarina Spik Skum
katarina.spiik.skum(a)ajtte.com
Tel. 0971-170 49

Projektassistent Viesso Duobbdága/Levande landskap
Maria Nordvall
maria.nordvall(a)ajtte.com
Tel. 0971-170 10

Forskare
Kjell-Åke Aronsson
kjell-ake.aronsson(a)ajtte.com
Tel. 0971-170 06

ARKIV & SAMLINGAR

Enhetschef
Göran Sjöberg
goran.sjoberg(a)ajtte.com
Tel. 0971-170 33

Bibliotekarie
Birgitta Edeborg
birgitta.edeborg(a)ajtte.com
Tel. 0971-170 24

Etnolog
Sunna Kuoljok
sunna.kuoljok(a)ajtte.com
Tel. 0971-170 13

Konservator kulturvård
Eva Ahlström
eva.ahlstrom(a)ajtte.com
Tel. 0971-170 34

Registrator
Anne Bryggman-Tjikkom
anne.tjikkom(a)ajtte.com
Tel. 0971-170 08
[arkiv/diarium]

Trädgårdsmästare (sommarsäsong)
Ingrid Hellberg

ingrid.hellberg(a)ajtte.com
Tel. 076-114 11 04

Intendent kulturhistoria, AIDA-projekt (projektledare)
Anna Westman Kuhmunen
anna.westman(a)ajtte.com
Tel. 0971-170 14
Mobil tfn. 076-1338003

Projektmedarbetare, AIDA
Elina Kuhmunen
elina.kuhmunen(a)ajtte.com
Tel. 0971 170 30

 
KANSLIENHETEN

Drifttekniker/Vaktmästare
Håkan Kuorak
hakan.kuorak(a)ajtte.com
Tel. 0971-170 42

Lokalvårdare
Fredrik Larsson
fredrik.larsson(a)ajtte.com
Tel. 0971-170 32

PUBLIKA ENHETEN

Enhetschef
Elina Nygård
elina.nygard(a)ajtte.com
Tel. 0971-170 26

Receptionist/Löneadministratör
Ellen Simma
ellen.simma(a)ajtte.com
Tel. 0971-170 25, 170 17
[Tillfälliga utställningar, bokning av guidningar, inköp butik]

Receptionist
Ann Vedin
ann.vedin(a)ajtte.com
Tel. 0971-170 21
[Bokningar av guidningar, inköp butik]

Museitekniker
Per Tjikkom
per.tjikkom(a)ajtte.com
Tel. 0971-170 31

Museitekniker
Robert Gaelok Sundell
robert.gaelok(a)ajtte.com
0971-170 05

Lokalvårdare/konferens
Astrid Vatshaug Kvist
astrid.kvist(a)ajtte.com
Tel. 0971-170 40

Vintermarknad/Marknadsföring
Åsa Sundqvist
asa.sundqvist@ajtte.com
Tel. 0971-170 38