| |

Litte ja goabddá [Drönare och trummor]

 

Vernissage lördag 16 mars kl.13
Visas i Tillfälliga utställningshallen t o m 18 maj

 

Litte ja Goabddá [ Drönare och trummor] är en undersökning av användningen av drönare i protesten mot gruvprojektet i Gállak (Kallak) i Norrbottens län.

Drönare har för det mesta varit förknippade med vertikal kontroll, övervakning och krigföring och har främst uppfattats som en teknik som utökar kapitalistisk och militär kontroll. Projektet Litte ja Goabddá kullkastar denna uppfattning genom att utforska hur drönare används som en del av protesterna mot gruvprojektet i norra Gállak. Det undersöker kopplingen mellan trummor och drönare som navigations- och kommunikationsverktyg. Trummor spelas av samerna som en del av ett närmare förhållande till marken medan användningen av drönare ”kartlägger” detta förhållande. Båda blir i sin tur ett motstånd för att bekämpa resursutvinning som leds av multinationella företag.

Gállak ligger i Jåhkåmåhkke kommun (Jokkmokk) i Norrbottens län och har av Sveriges geologiska undersökning 2013 utsetts till ett område av nationellt intresse för potentiell mineralutvinning. Det är en av de största outnyttjade järnmalmsdepositionerna i Europa. Beowulf Mining PLC har genom sitt svenska dotterbolag Jokkmokk Iron Mines AB ansökt om ett tjugofemårigt bearbetningstillstånd för norra Gállak. Den svenska regeringen granskar för närvarande ansökan om gruvdrift av järnmalmsfyndigheterna. Ignacio Acostas fotografiska installation Giesse är en serie vertikala landobservationer som fokuserar på fragment av den uppbrutna marken vid den plats där Beowulf Mining har utvunnit järnmalmsprover.

Under flera forskningsbesök till Gállak och Jokkmokks kommun 2017 och 2018 träffade Ignacio Acosta aktivister och samiska familjer som bor och arbetar i det område som hotas av gruvorna. Projektet har skett i nära samarbete med samerna och presenterar landets och platsens betydelse och den påtagliga oro som finns i regionen om aktivisterna inte lyckas förhindra gruvbrytningen. 4 I egenskap av konstnär från Chile gör Ignacio Acosta inte anspråk på någon ingående förståelse för den generations- och känslomässiga påverkan som denna situation innebär för samerna, men han har samarbetat med de drabbade för att spåra hur resursutvinning riskerar de kulturella och ekonomiska rättigheterna för samerna som samhällsgrupp och ursprungs- och minoritetsbefolkning.

Drönarfilmen som används i projektet har utvecklats i samarbete med aktivisterna Mose Agestam och Henrik Blind, vars användning av en drönarvy är en del av ett större motstånd mot avverkning och gruvdrift i Sápmi. Att återta blicken ovanifrån som ett urfolksperspektiv registrerar det samiska anspråket på landet och hotet från resursutvinning i Gállak som skulle göra urfolkets land till en kapitalkälla.

Om gruvan i Gállak blir godkänd och en gruvindustri etableras under 25 år hotas det skyddade världsarvet Laponias bräckliga ekologi. Världsarvet är utsett av Unesco som ”världens största område (och ett av de sista) med en nedärvd livsstil som utgår ifrån boskapens säsongsmässiga förflyttning”, eftersom renarnas vandringsvägar kommer att blockeras. Om det sker kommer det samiska kulturlivet i området att uppleva en oåterkallelig tillbakagång med förlust av inhemsk kunskap som följd.

Verket Litte ja Goabddá dokumenterar hur gruvan skulle förstöra urfolkets relationer till landet och därigenom representerar den ett djupgående epistemiskt, ontologiskt och kosmologiskt våld. Ett våld som inte skulle vara temporärt enbart i samband med själva öppnandet av gruvan, utan skulle upprepas varje dag av det 25-åriga bearbetningstillståndet.

Ignacio Acosta är en chilenskfödd, Londonbaserad konstnär och forskare som arbetar med fotografi och utforskar den geopolitiska maktens dynamik i mineralindustrin, geografiska områden och historiska berättelser.

Litte ja Goabddá [Drönare och trummor], 2018 Tvåkanalsvideoinstallation 18:18 min. loop, och omgivande ljuddesign Jokkmokks kommun, Norrbotten, svenska Sápmi.

Giesse [Sommar], 2017 Fotografisk serie, 16 pigmenttryck Gállaks gruvområde och Jokkmokks kommun, Norrbottens län, svenska Sápmi.


Project commissioned by Valand Academy, Gothenburg University and the Hasselblad Foundation, as part of Drone Vision: Warfare, Surveillance, Protest. Led by Dr. Sarah Tuck the research project explores the affective meanings of drone technologies on photography and human rights.