| |

MARKNADSUTSTÄLLNING AIDA – Arctic Indigenous Design archives

6 februari – 6 mars 2019
Tillfälliga utställningslokalen
Vernissage 6 februari 16.00

En utställning av slöjdares och konstnärers arkiv vid Ájtte och Samiskt arkiv i Finland, tillsammans med elevarbeten från studenter vid Samisk högskola i Norge.

 

Läs mer om projektet Aida här!