| |

Marknadsutställning: GENIUS LOCI NORR

GENIUS LOCI NORR
Anastasia Savinova

Tillfälliga utställningshallen
5 feb – 7 mars 2020

Visas på Ájtte i samarbete med Norrbottens museum och Jokkmokks kommun.

 

 

 

 

 

 

 

Genius Loci tar betraktaren med på en resa till en mängd platser, urbana och lantliga, bebodda och
folktomma, tillgängliga och avskilda. Projektet utforskar platsernas karaktär och själ. I varje verk
skapar Savinova ett visuellt arkiv där bilden ringar in platsens kärna och känsla. Som stadsflanör och
bergsvandrare vandrar hon, andas in platsernas luft och försöker att visualisera den. De möten hon
gör på gator och i bergspassage, blir en rik källa till form, färg och textur; på samma gång innehåller
alla miljöer hon möter något okroppsligt. Under romarriket trodde man att varje plats har en
skyddande ande – genius loci; i modern användning hänvisar genius loci till en plats specifika
atmosfär och hur den upplevs.
Genius Loci Norr är en del i serien Genius Loci och är dedikerad till Norra Norrbotten. Under det
senaste året har Savinova besökt Norrbottens städer, byar och landskap. Från Luleå till Tornedalen;
från Riksgränsen till Kiruna genom snöiga vyer över Torneträsk; från Nikkaluokta, där allmän väg
slutar, upp till Kebnekaise och den magiska Tarfala-glaciärdalen; från Jokkmokk till Kvikkjokk och
vidare till Tarra dalen, omfamnad av svartvita berg. Gamla byggnader och skjul, järngruvor och städer
i skuggan av stålverk, gömda renvaktarstugor, arkar, små hus i bergen, forskningsstationer, hisnande
landskap, och plötsligt uppenbarar sig djur, vilka verkar vara de enda härskarna där ute. Norden är
stort som ett kosmos i sig själv.
Utställningen innehåller både ett arkiv av tidigare arbeten ur Genius Loci men till största del nya verk
baserat på materialet som samlats in under resorna i Norrbotten. Varje verk i Genius Loci-projektet
består av ett flertal foton av byggnader och landskapsformer som är äkta och autentiska för en
utforskad plats. Bilderna rör sig i området mellan dokumentär och fiktion, verkliga och imaginära
platser, och samlar minnet av platsen och dess själ.
Anastasia Savinova är född nära Uralbergen i Sovjetunionen 1988. En tvärvetenskaplig konstnär som
sedan 2013 arbetar och bor i Sverige. Hennes verksamhet omfattar fotografi, collage, teckning, text,
video, ljud och performance. Savinova har bakgrund inom arkitektur och har en stor förkärlek att att
konstruera och bygga. Hon är en ivrig bergsvandrare, och är djupt berörd och inspirerad av den vilda
naturen. Hon arbetar både med konstruerade och naturliga miljöer och omfattar fenomenologiska
förhållningssätt när hon utforskar dem. Hennes arbete har visats och framställts både i grupp- och
separatuställningar samt på festivaler i Sverige och världen över. Projektet Genius Loci Norr har
finansierats med hjälp av Resurscentrum för konst och Swedish Lapland AiR.
Genius Loci is a journey to a multitude of places, urban and rural, inhabited and peopleless,
accessible and secluded. The project explores the character and the spirit of the place. In each work,
Savinova builds a visual archive, where one picture concentrates the essence and the feeling of a
visited site. City flâneur and mountain walker, she wanders, inhaling the breath of places and trying
to visualize it. Streets and mountain passes, encounters on the road and off-road are a rich source of
visual information such as form, color and texture; at the same time, all the encountered
environments contain something incorporeal. Ancient Romans believed that every place has a
protective spirit – genius loci; in contemporary usage, genius loci refers to location’s specific
atmosphere and the way it is experienced.

__________________________________________________

Genius Loci Norr is a chapter of the project dedicated to the Swedish North. During the last year,
Savinova has been visiting towns, villages and landscapes in Norrbotten. From Luleå to Tornedalen;
from Riksgränsen to Kiruna through snowy views of Torneträsk; from Nikkaluokta, where all-man
road ends, up to Kebnekaise and magical Tarfala glacier valley; from Jokkmokk to Kvikkjokk and
further on to Tarra valley, embraced by black and white mountains. Old buildings and sheds, iron
mines and towns on a background of a steelwork, hidden deer-herder houses, ice-fishing shelters,
mountain huts, research stations, powerful landscapes, and suddenly appearing animals who seem
to be the only rulers out there. The North is vast and is a Cosmos on its own.
The exhibition contains an archive of previous works of the project and new pieces, based on the
material collected in course of the journeys through Norrbotten. Each work is composed of
numerous photographs of buildings and landscape forms that are true and authentic for a studied
area. These works balance between documentary and fiction, factual and imaginary spaces, and
become keepers of the memory and the spirit of the Place.
Anastasia Savinova born near the Ural Mountains in USSR in 1988. A multi-disciplinary artist, since
2013 she works and lives in Sweden. Her practice spans photography, collage, drawing, text, video,
sound, and performance. Having an architectural background, Savinova holds affection to
constructing and building. A keen mountain walker, she is deeply moved and inspired by the
wilderness. She works both with man-made and natural environment, and embraces
phenomenological approach in exploring it. Her work has been shown and performed in group and
solo exhibitions and festivals in Sweden and worldwide. Genius Loci Norr project has been supported
by Resurscentrum för konst and Swedish Lapland AiR.