| |

Marknadsutställning: SÁME GÁRVO / SAMISKA DRÄKTER

SÁME GÁRVO / SAMISKA DRÄKTER

Runda rummet
5 feb – 7 mars 2020

Vi visar samiskt designade kläder ur museets samlingar.