| |

Konstnär: Laila Brandsfjell.

Marknadsutställning: SÁPMI DASTTÁNAGA / SÁPMI RUNT HÖRNET

SÁPMI DASTTÁNAGA / SÁPMI RUNT HÖRNET
Maria Vinka

Gamla hallen
5 feb – 7 mars 2020

 

Ain gávdno olu sámi máilmmis maid máŋggas eai dieđe, muhto háliidit diehtit eambbo daid birra. Dan čájáhusas lea vejolašvuohta geahččat minstariid maid nuorra sámit leat hábmen. Dain leat árvvoštallamat ja muitalusat mat fatnet olggobeallai daid dábálaš árbevirolaš sámi minstariidda. 

Samisk formgivning förknippas ofta med slöjdens traditionella material och metoder, men bland unga samiska konsthantverkare och designers finns också många exempel på sökande efter andra uttryck och möjligheter. Maria Vinka, same och formgivare, har i den här utställningen samlat en grupp kring ett projekt som kretsar till nya, tryckta mönster på textil. Verk från åtta olika samiska konstnärer och designers, från både svensk och norsk sida, visas i utställningen.

– Sápmi runt hörnet handlar om att väcka intresse och visa något progressivt och nytt, inte fler kåsor och koltar. Att göra det samiska mer tillgängligt för folk som inte reser till norr, att skapa nyfikenhet om det moderna Sápmi som många inte tror finns, säger Maria Vinka.

Medverkande:
Cecilia Unnes
Ove Stødle
Leila Nutti
Majjen Eira
Johanna Huuva
Laila Brandsfjell
Sandra Blind
Maria Vinka