| |

Renskötsel i svart och vitt – Nils Thomassons fotografier berättar

En utställning av Nils Thomassons fotografier.

Nils Thomasson (1880-1975) fotograf, renägare,
entreprenör och same. Han utbildade sig till fotograf i Gävle och kunde i början av 1900-talet
inleda sin verksamma bana.

Nils Thomasson var renägare och själv delaktig i renskötsel. De motiv han fotograferat kände han således väl. I utställningen visas fotografier från arbete i renhägnet som kalvmärkning och mjölkning, det visas renar på fjället och renskötarnas vardag med samling, flyttning, raster med mera. Renarna måste passas på och för renskötarnas del är rovdjuren en del av vardagen, varför gevär kunde behöva tas med. Renskötseln är en del av hela familjernas liv och barnen hjälper till i arbetet och lär sig tidigt hur saker och ting skall göras. Fotografierna i utställningen är tagna mellan 1900 och 1960. Kläder, utrustning, hjälpmedel och andra detaljer i bilderna berättar om en nära dåtid, där vi kan se både utveckling men också likheter med renskötarlivet i dag. Samtidigt som motiven är dokumentariska rymmer fotografierna också ett konstnärligt värde. Bland annat skarpheten, perspektivval och kompositioner i bilderna visar en konstnärlig dimension i fotografens arbeten. 

Foto: Jamtli fotoarkiv/fotograf Nils Thomasson

Visas i Tillfälliga utställningshallen 14 mars-16 maj