| |

Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodjis samling

Runda rummet 16 mars – 27 april 2019
Vernissage lördag den 16 mars kl. 13.

2018 överlät Sameslöjdstiftensen Sámi Duodji sin samling till Ájtte inom Arctic Indigenous Design Archives – AIDA-projektet. Föremålen i Sámi Duodjis samling speglar modern slöjdhistoria. Under 25 år har Sámi Duodji regelbundet köpt samtida duodji av verksamma duojár. Varje år har man till exempel köpt föremål av den slöjdare som fått emotta Sameslöjdstiftelsens Asa Kitok stipendiet.

Arbetet har genererat en stor samling som idag består av ca 300 föremål av trä- och horn, päls, skinn, textil, rot, glas och silver.  Föremålen, som kommer från hela det samiska området i Sverige är tillverkade av ungefär lika många kvinnliga som manliga duodjár, och några av föremålen har tillkommit genom ett samarbete mellan dem.

Samlingen kommer att bli sökbar genom museets databas Carlotta http://collections.ajtte.com/web