| |

Suodjalit – Slöjdutställning

Slöjdutställning av andraårseleverna från Samernas utbildningscentrum.

Visas i tillfälliga utsällningshallen 27 maj – 3 oktober

Vernissage: Digitalt vernissage 27 maj kl. 14:00 på https://www.facebook.com/Ajtte/