| |

Linnévandring

LinnelappdraktI Fjällträdgården kan Du ”vandra i Linnés fotspår”

Ur Iter Lapponicum – Linnés lappländska resa
”När jag kom på sidan af dett [Vallevare] tycktes jag föras uti en ny värd, och när jag kom uppå dett viste jag eij om jag var uti Asien eller Africa, ty både jordmonen situationen och alla örterna voro mig obekanta. Jag var nu komen på fiellen. Alltomkring mig lågo de snöiga berg, jag gick på snön såsom om starkaste vintern. Alla de rara örter jag för sedt och fägnat mig af, gofvos här såsom uti mignateur. Ja des utan så många att jag sielf fasade, och tycktes mig få mehr än jag bestyra kunne.”

Så skriver Linné i sin dagbok den 6 juli 1732 under sin lappländska resa. Överallt där han färdades fram, gjorde han noggranna anteckningar om allt han såg, både ifråga om växter och djur liksom också om mineraler och andra naturtillgångar, människors seder och bruk, deras klädedräkt etc. Här möter han den samiska kulturen. Linné noterade flitigt stort som smått och han gjorde många intressanta observationer av folklig djur- och växtkunskap bland samerna.

I JOKKMOKKS Fjällträdgård visar vi ett urval av de växter som Linné uppmärksammade. Av särskilt intresse är hans iakttagelser om växternas användning och nytta. Vi presenterar växterna med Linnés egna ord och personliga tankar.

Fjällträdgården är en riktig oas i Jokkmokk. Så välkommen i det gröna!

Linnéstig