| |

Dear Planet – en gameshow om hållbarhet

Hur kan vi öka medvetenheten om och förståelsen för olika miljö- och klimatfrågor och på så sätt skapa ett ökat engagemang och ansvarstagande för den egna miljöpåverkan?


Är du redo att utmana dig själv och dina vänner i den interaktiva gameshowen Dear Planet? Här tävlar du i frågor kring miljö, klimat och hållbar utveckling. Hur mycket vatten går det egentligen åt att till producera olika saker? Har du koll på hur man använder miljösmarta prylar?
Gameshowen kan upplevas i grupp eller på egen hand. Den består av sju olika spelmoment och allt går på tid – ju snabbare svar desto högre poäng! Gameshowen är producerad av Fredens Hus inom projektet Dear Planet som stöds av Svenska Postkodstiftelsen. 

#dearplanet #projektförförändring #postkodeffekten #agenda2030

Visas i tillfälliga utställningslokalen: 13 november – 31 december