| |

Fjällträdgården

Ájtte museum undersöker möjligheten att lägga ut delar av verksamheten i Fjällträdgården på entreprenad. Därför söker vi dig som är intresserad av att sköta öppethållande, programverksamhet och eventuell servering. Det skulle kunna öppna en möjlighet för mer flexibla öppethållandetider till exempel kvällsöppet med program och servering. En av Ájtte anställd trädgårdsmästare sköter tillsyn av planteringarna och museet ansvarar också för informationsskyltar knutna till dessa.

Är du intresserad? Skicka din intresseanmälan till museet senast den 25 februari 2018. Märk med ”Intresseanmälan, Dnr: 005/2018. Museet förbehåller sig fri prövningsrätt.

Är du intresserad och vill veta mera, kontakta Tf museichef Elisabeth Pirak Kuoljok på tel. 0971-170 70 eller e-post elisabeth.pirak-kuoljok@ajtte.com. Läs mer om Fjällträdgården