| |

Hövens stipendiefond

Fonden inrättades år 1992 för att hedra Nils Hövenmark, som var en av de främsta initiativtagarna till Jokkmokks museum. Idag är det forna museets lokaler och samlingar Ájtte museum. Fonden har under 2014 tillförts medel från Stiftelsen Vuollerim 6000 när denna avvecklades.
Ájtte svenskt fjäll- och samemuseum utlyser ett stipendium som har till ändamål att främja personer/grupper som vill göra arbeten i ämnen inom Ájttes verksamhetsområde. Medel kan även utgå till studieresor, tryckning av bokmanuskript eller lokala projekt med anknytning till ämnen som överensstämmer med fondens ändamål. Till Ájttes uppgifter hör att arbeta med fjällregionens natur och kultur, speciellt den samiska kulturen, samt fjällinformation för turister. Stipendiet utdela på museet lördagen den 6 februari 2016 i samband med Jokkmokks vintermarknad.
Stipendiesumman är 10 000 kr.

Ansökan ställs till:

Ájtte svenskt fjäll- och samemuseum
Box 116
96233 Jokkmokk

Ansökan skall ha inkommit senast den 11 januari 2016