| |

@Muduodjearkiiva – En instagramutställning

Under hösten 2020 startades utmaningen #Muduodjearkiiva – dela ditt duodjiarkiv!

Man uppmanades utforska sitt egna duodji- eller dáiddaarkiv, fota och dela bild under hashtaggen #muduodjearkiiva på social media.

Resultatet visas nu i en unik Instagramutställning.

Följ med på en visuell resa som berättar om duodji, dáidda och arkiv.

LÄNK: https://www.instagram.com/muduodjearkiiva/

Bläddra genom kontots flöde, se det i sin helhet men dyk också in i de olika posterna och fördjupa dig!

Utställningen är producerad inom projektet AIDA II – Arkiv som aktörer i samtiden, ett samarbete mellan Samearkivet, Ájtte – Svenskt fjäll- och samemuseum och Sámi allaskuvla. AIDA II är finansierat av EU Interreg Nord V, Lapin Liitto och Riksarkivet i Finland. Nordlands fylkeskommune, Troms fylkeskommune, Finmarks fylkeskommune, Samediggi och Sami Allaskuvla. Nämnden för hemslöjdsfrågor, Sámediggi, Region Norrbotten, Sameskolstyrelsen och Ájtte Svenskt fjäll- och samemuseum.