| |

Om professor Axel Hamberg i Ájttes hörsal, tisdagen den 11aug kl. 16.30.

hamberg_mikaglacieren_1921Tisdagen den 11 augusti kl 16.30

Professor Axel Hamberg, Sarekforskningens gigant. Föredrag med bilder med Håkan Hultberg. Hörsalen, Ájtte.

Axel Hamberg (1863-1933) var den som vetenskapligt utforskade Sarekfjällen, deras landformer och klimat. Innan han kom dit var området en vit fläck på kartan. Hamberg var professor i geografi i Uppsala men också verksam inom andra vetenskaper. Praktiskt taget varje år mellan 1895 och 1931 besökte han Sarekfjällen på sina forskningsresor. Den karta han själv gjorde över Sarek var under femtio år den bästa som fanns. Man kan utan vidare påstå att Axel Hamberg var den som öppnade Sarek för både forskning och fjällturism.

Håkan Hultberg är meterolog och har arbetat vid SMHI.