| |

Öppet 9-18

Vi har öppet 9.00-18.00 varje dag hela sommaren
fram till och med den 18 augusti. Biljetten gäller även
till Fjällträdgården.