| |

Projektassistent 100%

Stiftelsen Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum söker en Projektmedarbetare 100%
Dnr 2019/028, under förutsättning att projektmedel beviljas.

Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum har tillsammans med Sámi allaskuvla och Sámi arkiiva inlett ett samarbete för att utveckla arbetet med samiska arkiv. Projektet är en fördjupning av projektet AIDA (Arctic Indigenous Design Archives) där slöjdares- och konstnärers arkiv etablerades. I det nya projektet kommer vi att koncentrera oss på frågor om hur institutioner arbetar med materialet i arkiven. Hur kan tillgång till arkiven göras på nya sätt? Vi vill även undersöka hur vi kan omforma arbetet vid arkiven för att bättre passa till en samisk förståelse av materialet.

Vill du vara med i detta utvecklingsarbete? Som innebär ett nära samarbete med slöjdare och konstnärer liksom med högskolestudenter. Det innebär också att öppna upp arkiven genom visningar, workshop, seminarier och andra aktiviteter.

Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av att tillsammans med projektledare och projektsmedarbetare i Norge och Finland utforma aktiviteter kring arkiven och dess innehåll. Du skall också kunna reflektera och skriva om olika metoder för att tillgängliggöra materialet. Du kommer även att arbeta med att systematisera, ordna och registrera arkivmaterial.

Kvalifikationer
För tjänsten krävs att du antingen har högskoleutbildning i relevanta ämnen som t.ex. duodje, konst, kultur eller arkivkunskap eller att du har en arbetslivserfarenhet inom duodje eller dájdda. Meriterande är om du kan orientera dig inom fältet urfolksmetodologi. Du bör ha en förståelse för samisk kultur och samhälle liksom kunskaper i något av de samiska språken. Erfarenheter av samarbeten i Sápmi är också meriterande eftersom du kommer att ingå i en projektgrupp och arbeta i hela Sápmi. Du måste därför ha god samarbetsförmåga men du skall också kunna arbeta självständigt. Erfarenhet från arkivarbete är meriterande.

Arbetstid/Varaktighet
Om finansiering av projektet har beviljats är tillträde till tjänsten den 3 februari 2020. Tjänsten är en projektanställning på 100 % t.o.m. 2022-06-30. Graden av tjänstgöring kan dock diskuteras. Tjänsten är placerad i Jokkmokk vid Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum.

Lön
Museet tillämpar individuell lönesättning.

Upplysningar lämnas av Anna Westman Kuhmunen. Fackliga företrädare är Per Tjikkom (ST Kultur) och Sunna Kuoljok(SACO-DIK). Samtliga nås på tel vx 0971-170 70, fax 0971-12057, e-post: info@ajtte.com

Ansökan
Ansökan med CV skall ha inkommit senast 2020-01-07 under adress:

Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum
Box 116, 962 23 JOKKMOKK

eller med e-post till: info@ajtte.com