| |

Projektet Identity on the Line belönas med European Museum Academy Prize 2022

Projektet Identity on the Line belönas med European Museum Academy Prize 2022

EMA-priset är en utmärkelse som utdelas av European Museum Academy till ett museum, en individ eller en kulturinstitution som bedriver projekt av europeisk relevans avsett att påverka utvecklingen av museologisk diskurs på internationell nivå.

Vid EMA:s årliga ceremoni lördagen den 10 september 2022 kommer projektet Identity on the Line (I-ON) (2019-2023) att ta emot EMA-priset för dess enastående bidrag till förståelse för migration och identitet i Europa. I-ON är ett samarbetsprojekt mellan sex kulturhistoriska museer och ett universitet, som tillsammans arbetar för att utforska de långsiktiga konsekvenserna av olika migrationsprocesser, påtvingade eller frivilliga, i Europa under de senaste 100 åren.

EMA-styrelsen har beslutat att ge EMA-priset till projektet Identity on the Line p.g.a.
● ”Det är beundransvärt att ett medelstort museum som Vest-Agder-museet har startat ett så komplext internationellt projekt, som samlar sex andra små/medelstora institutioner utspridda över hela Europa.
● Det imponerande resultatet är bl a en gemensam vandringsutställning, separatutställningar i alla berörda länder, publikationer, webbseminarier och skolpaket. Det visar vad medelstora museer kan åstadkomma!
● Projektet är ett viktigt bidrag till att förstå migrationens historia under 1900-talet, tack vare dess internationella exponering över hela Europa.

Denna unika utmärkelse delas inte ut regelbundet. Endast ett fåtal europeiska institutioner har fått priset hittills;
Galileo Galilei-museet i Florens, Europeana i Haag och Polin i Warsawa.

Projektsamordnaren i Norge kommer att ha den samtida skulpturen skapad av den schweiziska konstnären Etienne Krähenbühl (1953- ) på Vestagder museum under ett år.

Identity on the Line-projektet samfinansieras av Europeiska Unionen genom Creative Europe. Huvudfrågan i projektet är hur svåra migrationsrelaterade händelser påverkar migranter och deras barn och barnbarn. Projektet väcker starka känslor som förenar migranter i perspektiv – trots skillnader i sammanhang, tidsepok, nationalitet och bakgrund. Dessa universella känslor visas i sju lokala utställningar, en gemensam vandringsutställning, en digital utställning, en film, ett skolpaket, fyra vetenskapliga artiklar och en onlinepublikation.

Kathrin Pabst, projektledare för Identity on the Line, understryker att ”genom att genomföra djupintervjuer och samla in muntliga vittnesmål från 164 informanter, som inte har delat sina personliga berättelser tidigare, har vi tydligt kunnat se hur svårt migration är. Upplevelser kan hållas hemliga men påverkar inte bara de som själva genomgått det, utan även deras barn och barnbarn. Tystnad kring traumatiska historiska händelser som påtvingad migration och krig påverkar individer, familjerelationer, lokalsamhällen ända upp till nationella nivå. Våra resultat kan hjälpa till att mildra de långsiktiga effekterna av kriget i Ukraina och forma den europeiska identiteten genom att uppmuntra öppenhet, interkulturell dialog och ömsesidig förståelse”.

Läs mer om Identity on the Line på:
www.i-on.museum
www.identityontheline.eu
och på Facebook, Instagram och LinkedIn.

Om Identity on the Line (I-ON)
I-ON är ett storskaligt samarbetsprojekt mellan sex kulturhistoriska museer och ett universitet, som arbetar tillsammans för att utforska de långsiktiga konsekvenserna av olika migrationsprocesser, påtvingade eller frivilliga, i Europa under de senaste 100 åren.

 

 

 

Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum har fokuserat på tvångsförflyttningar av samer. Utställningen Sielu bieđganeapmi // Själens splittrande
visas på museet året ut.