| |

Projektmedarbetare 50%

Din huvudsakliga arbetsuppgift blir att skapa kontakter med enskilda duojár för att skapa arkiven. Du skall vidare tillsammans med andra medarbetare inom projektet Arctic Indigenous Design Archives (AIDA) delta i arbetet med att tillgängliggöra arkiven genom att medverka vid Samiska högskolans kurser, vid en workshop och vid framtagandet av digitalt läromedel.  Läs mer om tjänsten här: