| |

Res till Udtjá med Ájtte Musei Vänner!

Söndag 24 juni kl. 10.00-16.00, unikt tillfälle!
Sommarkyrkan deltar. Buss avgår från Församlingshemmet. Gratis för musei vänner.
Anmälan till Stefan Mikaelsson: 070-2519497 senast fredagen den 22 juni.