| |

17/6 Seminarium & vernissage – Axel Hambergs forskarstuga

Ájtte museum arrangerar ett seminarium och har vernissage av den nya utställningen i Axel Hambergs forskarstuga från Tjåggŋårisoalgge efter en renovering och ombyggnation under 2021–2022.

 

Program den 17 juni

Hörsalen (Ájtte museum)

13.00 Välkomna!                   Enhetschef Göran Sjöberg

13.15-13.45                           Konservator Eva Ahlström om forskarstugan och föremålen.

13.45-14.15                           Fil. dr. Erik Hamberg om personen Axel Hamberg och familjen.

14.15-14.45                           Fil. dr. Cathrine Mellander Backman Utredare, Tillsyn statliga byggnadsminnen, Riksantikvarieämbetet.

Restaurang Ájtte

14.45-15.00                           Fikapaus

Hörsalen (Ájtte museum)

15.00-15.30                            Håkan Hultberg. Meteorolog, berättar bland annat om stugorna, instrumenten och Hambergs meteorologiska forskning.

Hambergsstugan (Fjällträdgården)

16.00-17.00                            Öppnande av Tjågnorisstugan och vernissage av utställningen Terra incognita – Vårt hemland, Göran Sjöberg och Erik Hamberg

 

Information:
Tjågnorisstugan uppfördes av forskaren Axel Hamberg och hans medhjälpare år 1912 i Sareks nationalpark. Forskarstugan revs och flyttades för att ingå i en sommarutställning vid Jokkmokks museum 1967, och uppfördes senare i Fjällträdgården 1995. Genom projektet ”Renovering och utställning i Tjågnorisstugan i Fjällträdgården” kunde forskarstugan renoveras utvändigt och rekonstrueras invändigt. Det gjordes med de inventarier som ursprungligen tillhört Tjågnorisstugan samt med viss rekvisita som köps in eller nytillverkats i museets verkstad, bland annat en modifierad rekonstruktion av en över 100 år gammal väderstation. I ett av rummen gjordes också en utställning med film- och bildvisning, utställningstexter och illustrationer kring Axel Hamberg och hans medhjälpare.

 

Program i pdf-format: Hambersseminarium-Vernissage-Ájtte

 

Ett arrangemang av Ájtte museum med stöd av KUPP.