| |

Sök Hövens stipendium senast den 8 januari 2021

Fonden inrättandes 1992 för att hedra Nils Hövenmark som var en av de främsta
tillskyndarna av Jokkmokks museum vars lokaler och samlingar bildade grunden för
Ájtte. Fonden har under 2014 tillförts medel från Stiftelsen Vuollerim 6000 år när denna
avvecklades.

Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum, utlyser ett stipendium som har till ändamål att
främja personer/grupper som vill göra arbeten i ämnen inom Ájttes verksamhetsområde.

Medel kan även utgå till studieresor, tryckning av bokmanuskript eller lokala projekt
med anknytning till ämnen som överensstämmer med fondens ändamål.

Till Ájttes uppgifter hör att arbeta med fjällregionens natur och kultur, speciellt den
samiska kulturen, samt med fjällinformation för turister.

Utdelning av stipendiet sker under den digitala vintermarknaden 2021.
Stipendiesumman är 10 000 kronor.

Ansökan ställs till:
Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum, Box 116, 962 23 JOKKMOKK och skall ha
inkommit senast den 8 januari 2021. Ang dnr 2020/027