| |

Sök stipendium!

HÖVENS STIPENDIEFOND

Fonden inrättandes 1992 för att hedra Nils Hövenmark som var en av de främsta tillskyndarna av Jokkmokks museum vars lokaler och samlingar bildade grunden för Ájtte. Fonden har under 2014 tillförts medel från Stiftelsen Vuollerim 6000 år när denna avvecklades. Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum, utlyser ett stipendium som har till ändamål att främja personer/grupper som vill göra arbeten i ämnen inom Ájttes verksamhetsområde. Medel kan även utgå till studieresor, tryckning av bokmanuskript eller lokala projekt med anknytning till ämnen som överensstämmer med fondens ändamål. Till Ájttes uppgifter hör att arbeta med fjällregionens natur och kultur, speciellt den samiska kulturen, samt med fjällinformation för turister.

Stipendiet utdelas på museet lördagen den 8 februari 2020 i samband med Jokkmokks vintermarknad. Stipendiesumman är 10 000 kronor.

 

Ansökan ställs till:

Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum
Box 116
962 23 JOKKMOKK

och skall ha inkommit senast den 20 december 2019. Ang dnr 2019/030