| |

Suodjalit – digital vernissage av slöjd

Digitalt vernissage med eleverna på Samernas utbildningscentrum den 27 maj klockan 14.00. Här kan du följa med:  https://www.facebook.com/Ajtte/