| |

Upptäck och dela ditt egna Duodjearkiv!

Allt som du sparat, som hör till ditt duodjearbete utgör ditt duodjearkiv; tidningsartiklar, fotografier, provbitar, misslyckade alster, använda alster, ofärdiga alster, mönster, brev, experiment, marknadsföring osv. Sånt vi inte får se på utställningar, sånt som berättar DIN duodjehistoria.

Ditt duodjearkiv har ett stort värde. Det bidrar till en ökad förståelse för duodji.

Dela bilder på Instagram med utvalt arkivmaterial, berätta om det och varför du har sparat det. Märk med: #muduodjearkiiva eller det språk du föredrar: #muvduodjevuorkká #movvætnoevåarhkoe #muutuâjjarkiiv #muutyejiarkkâdâh #mittduodjearkiv #duodjiarkistoni och/eller #myduodjiarchive.

När du deltar ger du oss tillåtelse att spara bilden i AIDAs arkiv* samt att publicera bild och text inom AIDA II projektet. T ex på vår hemsida, blogg, utställningar och social media. Utmaningen pågår t o m 22 januari. Under Jokkmokks Vintermarknad 2021 visar vi en sammanställning av materialet i en digital utställning.

Hoppas du vill delta!

Inom AIDA projektet har det etablerats 24 duojár-arkiv vid Ájtte museum och Samearkiv, roligt är också att fler är på gång. Se våra etablerade duojár-arkiv här: https://arkisto.fi/aida/sv/duojar-arkiv.

Kanske du hittar inspiration till vad ditt egna arkiv är.

#deladuodje och #delavantar är liknande kampanjer som har gett inspiration till denna kampanj.

Mer information: https://arkisto.fi/aida/sv/duojar-arkiv/muduodjearkiiva-kampanj

AIDA II instagram:

@aidaduodji

https://www.instagram.com/aidaduodji/