| |

Vernissage: Elektronisk Flora 18 juni

Välkomna på vernissage för utställningen Elektronisk Flora – Norrbotten. Den 18 juni 10:30 i Fjällträdgården. Konstnärerna Simon Torsell Lerin och Bettina Hvidevold Hystad har konsert och workshop.

Den Värmländska duon Lerin/Hystad består av Simon Torssell Lerin (f. 1985 i Sunnemo, Sverige) och Bettina Hvidevold Hystad (f. 1985 i Stord, Norge). Duon arbetar i ett gränsland mellan bildkonst och experimentell musik. I 5 år har de genom projektet Elektronisk Flora arbetat med inspelningar av bio-elektriska signaler från växter. Genom fältstudier spelar duon in växter i naturen. Forskning av bl a Stefano Mancuso, professor i växtneurologi vid universitetet i Florens visar att växter är komplexa, socialt interaktiva och kommunikativa väsen. De samarbetar och utvecklar avancerade relationer med både svampar och insekter. Duons sensorer fångar upp elektriska spänningar inuti växternas blad. Växterna använder de bio-elektriska signalerna för att kommunicera både internt och med andra organismer. Genom en modulär-synth omvandlar duon växternas elektriska impulser till musik där växterna själva bestämmer toner, melodier och rytmer.
Duon presenterar sina verk i audio-visuella installationer, ljudlandskap där flera växter komponerar musik och video tillsammans och växternas elektriska puls avgör även här hur filmerna redigeras. Genom detaljerade teckningar i blyerts studerar Bettina Hystad också växternas form, sammansättning och textur.
Under Oktober 2021 var Lerin/Hystad Artist in Residence på Samernas Utbildningscentrum i Jokkmokk genom Swedish Lapland AIR och Resurscentrum för konst i Norrbotten. Under sin månad i Jokkmokk utforskade duon floran i skogarna kring Jokkmokk och i Norrbotten. De gjorde inspelningar av tallar i naturreservatet Tilak utanför Jokkmokk där de äldsta tallarna tros vara från 1400-talet. De besökte också Stora Sjöfallet och gjorde inspelningar av fjällbjörkar och lavar i strandkanten av Luleälven. I skogarna kring Jokkmokk spelade de också in flera lavar och mossor, såsom ringlav, grenlav och späd brosklav. I utställningen Elektronisk Flora – Norrbotten på Ájtte museums fjällbotaniska trädgård i Jokkmokk kommer Lerin/Hystad presentera en audio-visuell installation med ljud, video och teckningar baserade på inspelningarna från Norrbotten. På vernissagen kommer Lerin/Hystad tillsammans med växterna i fjällträdgården också att spela en improviserad konsert med sensorer och synthar.
Lerin/Hystad har samarbetat sedan 2010. De är båda utbildade vid Konstfack och Kungliga Konsthögskolan i Stockholm samt på Konsthögskolan i Bergen i Norge. De har deltagit i en rad separat och grupputställningar både i Sverige och utomlands. De är också aktiva musiker och har turnerat i Europa, Kina och Japan.