| |

Vernissage för Ïhkkátis Dávvierh

Avgångseleverna från Samernas utbildningscentrums slöjdlinje visar vackra alster med rötterna i traditionen.
Vernissage fredag den 2 juni klockan 14.00
Visas i tillfälliga utställningslokalen 3 juni-31 augusti.