| |

Vernissage: Ruth Stoors duojár-arkiv Måndag 5 september kl.17.30

Välkommen på vernissage!
Ruth Stoors duojár-arkiv
Måndag 5 september kl.17.30
Plats: Ája, Arkiv & bibliotek
Barnen Siv Labba, Krister Stoor och Anette Stoor, som skänkt arkivet till Ájtte/AIDA, närvarar och berättar om deras mors material genom utställningen.
Vi bjuder på fika!
Buorisboahtem! Bures boahtin! Burist båhtem!
Buerestbåhtieme! Buerie båeteme!
Utställningen visas t o m 27 oktober.
Öppettider Ája bibliotek:
Tisdag 14-18
Onsdag 13-15
Torsdag 13-15
Ruth Stoor (född Stenberg) 1934-2011,
dokumenterade bl a ett omfattande material av bandmönster i uppdrag åt Same Ätnam, som sedan utgjorde en stor grund till de samiska bandvävningsböckerna som gavs ut av Sámi Duodji. Under 70-talet höll Ruth i många kurser inom duodji, främst inom tennbroderi och skinnsömnad.
I arkivet finns material kopplat till detta; många pärmar med bandmönster, fotografier, ritningar, anteckningar och föremål från kursverksamhet. Men också material från hennes utbildningstid och kring det egna skapandet.
——
AIDA II – arkiv som aktörer i samtiden
Inom ramen för projektet har vi etablerat slöjdares och konstnärers enskilda arkiv. Arkiven innehåller sällan färdiga föremål utan snarare processbetonade arkivalier som materialprover, skisser, experiment och misslyckanden, utställningskataloger, tidningsklipp och
korrespondens. Vi menar att detta är viktiga bidrag till det gemensamma kulturarvet liksom för förståelsen av duodje och enskilda konstnärskap liksom samtidshistoria. Nu undersöker vi hur vi kan tillgängliggöra arkiven på ett sätt som passar duodje och slöjdare. Kanske måste vi vid arkiven förändra våra arbetsmetoder?
https://arkisto.fi/aida/
AIDA II är ett interregionalt samarbete mellan Ájtte – Svenskt fjäll- och samemuseum, Samearkivet i Inari och Sámi allaskuvla i Kautokeino. AIDA II är finansierat av EU Interreg Nord V, Lapin Liitto och Riksarkivet i Finland. Nordlands fylkeskommune, Troms fylkeskommune, Finmarks fylkeskommune, Samediggi och Sami Allaskuvla. Nämnden för hemslöjdsfrågor, Sámediggi, Region Norrbotten, Sameskolstyrelsen och Ájtte Svenskt fjäll och samemuseum.