| |

Vi öppnar igen den 14 juni!

Fjällträdgården och Ájtte öppnar igen!
Ájtte har öppet varje dag mellan 10-17 och Fjällträdgården 10-17 under vardagarna.
Vi fortsätter följa gällande råd och rekommendationer, vilket bland annat innebär att vi har begränsningar i antal besökare som vistas i våra lokaler samtidigt.
I museets utställningar finns information om hur många som får befinna sig i samma utställningslokal samtidigt.

Varmt välkomna!