| |

Vi söker en museiassistent!

Vi söker en museiassistent!

Arbeta med bevarandet av museets naturhistoriska samling.
Dessa samlingar är vetenskapligt värdefulla och används inom forskning och folkbildning. Materialet kommer från det nordliga området, Sápmi, och består av allt från fåglar och däggdjur, fiskar, svampar, insekter och botaniskt material samt mineraler och bergarter.
Du kommer att arbeta med registrering och digitalisering. Tillföra data samt dokumentation i form av objektfotografering och koordinatsättning. Därtill montering och magasinering av material. Vidare ska objekten tillgängliggöras i museets publika databas, på Artportalen och GBIF.

Sök tjänsten senast den 10 juni!

Läs mer här: https://arbetsformedlingen.se/platsbanken/annonser/28745466