| |

Vi söker en kulturhistorisk konservator

Vi söker en Kulturhistorisk konservator till enheten för Arkiv & Samlingar.

Arbeta med det samiska kulturarvet genom museets kulturhistoriska samlingar som innehåller drygt 11 000 föremål.
Huvuddelen av föremålsbeståndet har anknytning till samiskt liv. Föremålen är av skiftande material: trä, metall, syntet, blandmaterial, textil och skinn/päls.
I de kulturhistoriska samlingarna finns även föremål med annan anknytning till fjällområdet samt samlingar med konst och arkeologiska fynd.

De främsta uppgifterna är vård och konservering och tillgängliggörande. Arbetet består även av märkning och placering av föremål i magasin, låneärenden, planering och deltagande i den utåtriktade verksamheten till exempel utställningsproduktion och studiebesök.

Läs mer om tjänsten här:

https://arbetsformedlingen.se/platsbanken/annonser/28835796

Sök senast den 24 juni!