| |

Ziibaaska’iganagooday: The Ojibwe Jingle Dress Dance at 100

Välkommen på öppen föreläsning i hörsalen!
Lördagen den 18 januari 14.00-15.30.
Gratis.
På engelska.

Brenda J Child professor och prefekt för institutionen American Studies, universitetet i Minnesota berättar om Jingle Dress Dance – bjällerklänningsdansen – som är en viktig danstradition hos urfolkskvinnor i Nordamerika – och om varför den idag associeras med såväl helande som anti-kolonialism.