| |

Forskningsenheten

Möt Ájttes forskningsenhet. Här hittar ni kontaktinformationen och ytterligare information om våra medarbetare.

Forskningsledare
Karin Beland Lindahl
karin.beland.lindahl
@ajtte.com
Tel. 0971-170 06
Biträdande professor, Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Visa mer

Forskare
Kajsa Kuoljok
kajsa.kuoljok(@ajtte.com
Tel. 0971-170 20
Postdoktor, Sveriges lantbruksuniversitet, institutionen för stad och land.
Visa mer

Doktorand, Intendent kulturhistoria
Anna Westman Kuhmunen
anna.westman@ajtte.com
Tel. 0971-170 14
Stockholm universitet, religionshistoriska avdelningen.
Visa mer

Forskningsassistent [tjänstledig]
Nils Ándá Baer
nils.anda.baer@ajtte.com
Tel 0971-17015