| |

Lávdi lea du – Scenen är din! 

Lávdi lea du – Scenen är din!

En konstinstallation av Laila Susanna Kuhmunen, Sirges sameby.

Laila är inspirerad av cirkuslivet där hon ser paralleller till renskötsellivet; samarbete och kunskapsöverföring mellan generationer. Installationen är även skapad med inspiration från AIDA arkiven på Ájtte museum och Sami Arkiiva i Finland. Runda rummet. Visas t o m 21 maj.