| |

Markerna

»Markerna« är en kombination av ett tal och en unik samisk skáhppu som tagits fram av konstnären Carola Grahn i samarbete med duodjimästaren Nils-Johan Labba. Verket ägs av Konstmuseet i Norr.
Utställningen visas i runda rummet på Ájtte 2 februari – 29 maj 2022.
Verket visas som en del i AIDA II projektet, ett samarbetsprojekt finansierat av Interregnord.

Vi erkänner att markerna som vi samlas
på är samernas traditionella hemland. 
Här har samer levt och bedrivit renskötsel
sedan urminnes tider. 
Nu strävar vi efter respektfulla relationer
med alla folkslag och arbetar för helande
av både jord och hjärtan.

We hereby acknowledge that the land that
we are gathered upon is traditionally the
Sami’s homeland. 
Here, the Sami people have lived and kept
reindeer since the ancient times. 
We now strive towards respectful
relationships with all people, and we work
towards the healing of both land and
hearts. 

Talet är skrivet av konstnären och är inspirerat av det som urfolket i Australien kallar för
’Acknowledgment of Land’, ett begrepp och en praktik som syftar till att visa respekt
för urfolks marker.

Beaivváš, duottar, johka, eana.
Miessi, vuovdi, spálli, návdi.
Mearra, bárru, alli, guolli.
Juopmu, jeagil, muoldu, muorji.
Váhki. Gávpot. Veaigi. Guovssu.
Boahtteáigái ja guhkkelebbui,
guhkkelebbui, guhkkelebbui. 

Solen, fjället, bäcken, renen.
Marken, skogen, vinden, vargen.
Havet, vågen, fisken, saltet.
Mossan, laven, barken, bären.
Stigen. Staden. Natten. Dagen.
In i framtiden och ut ur den.

Dikten är skriven av konstnären och tolkad till nordsamiska av författaren Sigbjörn Skåden.

AIDA II – Arkiv som aktörer i samtiden
är ett interregionalt samarbete mellan Ájtte – Svenskt fjäll- och samemuseum, Samearkivet i Inari och Sámi allaskuvla i Kautokeino. AIDA II är finansierat av EU Interreg Nord V, Lapin Liitto och Riksarkivet i Finland. Nordlands fylkeskommune, Troms fylkeskommune, Finmarks fylkeskommune, Samediggi och Sami Allaskuvla. Nämnden för hemslöjdsfrågor, Sámediggi, Region Norrbotten, Sameskolstyrelsen och Ájtte Svenskt fjäll och samemuseum.