| |

Mijá Árbbe / Vårt arv

Mijá Árbbe / Vårt arv – samiska föremål insamlade av Etnografiska museet. 

I utställningen visas ett urval av föremål som insamlats av Etnografiska museet åren 1834-1937. Sedan 1989 har de varit deponerade på Ájtte.

Med utställningen högtidlighåller vi att Ájtte nu övertar äganderätten till dem. I hela samlingen finns ca 480 föremål.

Utställningen visas till den 21 maj 2023. Tillfälliga utställningshallen.