| |

Utställning – Inspiration genom arkiven

Visas i Gamla hallen 9 maj – 28 maj

Berit Kristine Guvsám och Laila Susanna Kuhmunen tar i utställningen Från Kvinna Till Kvinna utgångspunkt i några av arkiven som etablerats i projektet AIDA, Arctic Indigenous Design Archives. Inspirationens vindlande vägar synliggörs när det arkivmaterial, som en gång i tiden satte igång processen, visas sida vid sida med deras verk.
Sammanlagt har 29 slöjdare och konstnärer valt att etablera arkiv vid Samearkivet i Enare och vid Ájtte museum i Jokkmokk. Vi kallar dem duojár arkiv. Arkiven av Nils Johan Labba, Jouni S Laiti, Randi Marainen och Christine Utsi Pittja visas i utställningen. Deras skapandeprocesser och filosofi varierar, vilket avspeglas i deras arkiv.

Mer om de medverkande:
Berit Kristine Guvsám är vetenskaplig assistent vid Samisk Högskola. Hon är uppvuxen i Steinkjer och med rötter i Tysfjord genom sin far. Hösten 2019 tog hon sin mastereksamen i Doudji vid Sámi allaskuvla. Inom AIDA arbetar hon med eget skapande.

Laila Susanna Kuhmunen är från Jokkmokk och vetenskaplig assistent vid Samisk Högskola. Hösten 2019 tog hon masterexamen i Duodji vid Sámi allaskuvla, och har inom AIDA getts möjlighet att utveckla sitt skapande.

Nils Johan Labba är uppvuxen inom Leavas sameby i Giron (Kiruna) där han idag bor och verkar som duojár och företagare. För Nils-Johan är det viktigt att upprätthålla traditionella kunskaper i en levande samisk kultur.

Sámmol Jon Jovnna, Jouni S Laiti, är från Mierašjávvris, utanför Utsjoki och är både konstnär och duojár. Han har etablerat ett arkiv vid Samearkivet i Inari som bland annat innehåller hans bachelor- och masterarbeten i duodji, liksom biografiskt material och andra arkivalier.

Randi Marainen är från en sjösamisk familj i Porsáŋgu (Porsanger) i Norge. Idag bor hon med sin familj i Vuolle Sohppar (Nedre Soppero). Härifrån verkar hon som silversmed.

Christine Utsi Pittja Christine Utsi Pittja är uppvuxen i Porjus, inom Sirges sameby. Hon arbetade med skinn & textil duodji inom Karesuandoområdets tradition och drev eget företag 2010 – 2020. Idag har hon en examen i etnologi och arbetar på museum.