| |

Duodje-Samiskt hantverk

Vad är duodje? Duodje är det lulesamiska ordet för samiskt hantverk.

Duodje är en viktig del av den samiska kulturen. Duodje är bevarande av traditioner och kunskaper. Den är ett kännetecken och identitetsmarkör. Duodje är slöjd och konsthantverk tillverkat av oss samer. Duodje har sitt ursprung i de bruksföremål som tillverkades förr av material hämtat från den omgivande naturen. Med tiden har duodje utvecklats till ett förfinat konsthantverk för en intresserad kundkrets.

Duodje utgår från samiska traditioner och formtänkande, med karakteristiska mönster och färger. Samtidigt har kontakter mellan samer och andra folk alltid satt sina spår inom duodje. Samiska konsthantverkare vidareutvecklar duodje med ny formgivning och nya produkter. Vi fortsätter att slöjda även för vår egen användning och anpassar efter dagens behov.

Utställningen berättar om duodjes roll i det samiska samhället, igår liksom idag. Vi berättar om föremålens regionala anknytningar som syns i dekorationer, mönster och materialval. Vi visar föremål av slöjdare som har haft slöjden som huvudsaklig försörjning och som genom sin gärning har påverkat den moderna slöjdens framväxt, inriktning och utveckling.

I utställningen visar vi ca 470 nya och äldre föremål ur vår kulturhistoriska samling. I utställningen kan du i sju filmer höra sju samiska slöjdare och konstnärer berätta om sitt slöjdande
och tankar kring det.

Ingången till utställningen är via basutställningen ”Iesj Bierggit/Att reda sig”, som visar på bruksslöjdandet utifrån behov, för att klara sig. Att man var tvungen att tillverka bruksföremålen
själv. Den nya duodje-utställningen vill visa på duodje, slöjden av idag, och spegla den mot en äldre traditionen.

Utställningens texter är på samiska, svenska och engelska.
Utställingens namn är DUODJE – Samiskt hantverk – Sámi Crafts – Duodji – Duöjjie – Vätnoe.

Duodje är lulesamiska för samiskt hantverk,
Duodji är nordsamiska för samiskt hantverk,
Duöjjie är umesamiska för samiskt hantverk,
Vätnoe är sydsamiska för samiskt hantverk.

Till duodje-utställningen gjorde vi ett upprop på instagram, där vi bad museets följare att dela med sig av bilder när de skapade eller använde duodje under #delasamiskthantverk #deladuodji #deladuodje #deladuöjjie #delavätnoe #delasamiskthantverk. Sök på någon av dessa hashtaggar, så ser du vad de delade för bilder. I Duodje utställningen visar vi ett flöde av de instagram-inlägg som delades. Vår instagram-sida hittar du här: https://www.instagram.com/duodjeutstallning_ajtte_2019.

DUODJE-SÁME DÁJDDADUODJE
Duodje l ájnas oasse sáme kultuvras. Dat la dåbddomärkka ja identitäjttamärkka. Duodje vuolggá sáme árbbedábijs ja hábbmimis, mihtos hámij ja bájnoj. Daŋgas diehti li aktavuoda
sámij ja ietjá álmmugij gaskan agev duojev bájnnám.
Árggagávne majt åvdebut luonndoábnnasijs dahkin li vuodon duodjáj. Ájgij milta l duodje tjáppa dájddaduodjen åvddånam massta oasste loaggasi. Sáme dájddaduodjára duojev åvdedi
ådå hámij ja ådå gávnij. Mij aj allasimme duodjuhip iehtjama diehti ja hiebadip udnásj dárboj milta.

DUODJE – SÁMI HANDICRAFT
Duodje is an important part of the Sámi culture It is a hallmark as well as a symbol of identity. Duodje is handicrafts and manual arts made by us Sámi. It emanates from Sámi traditions and
designs with characteristic patterns and colors. At the same time, contact between the Sámi and others have always left a mark on duodje.
Duodje originates in objects of daily use made in the past with materials taken from the surrounding nature. As time passed it has developed into refined manual art for an interested clientele. Sámi
artisans further advance duodje with new designs and new products. We continue making handicrafts for our own use and adapt them to modern needs.


Fördjupningsmaterial:

Duodje som försörjning
Att leva av duodje – rot och silver
Att leva av duodje – trä och horn
Att leva av duodje – skinn och textil

Varje område har sin duodje-tradition
Föremål i nordsamiskt område
Föremål i centralsamiskt område
Föremål i sydsamiskt område
Ornamentering – att pryda och försköna
Band
Ett mobilt liv

Tradition och utveckling
Påsar och väskor
Horn- och träföremål
Duodje i en ny tid
Knivar
Att laga och ta tillvara
Duodje är variation
Barnens värld

Att föra kunskapen vidare

Tenntråd
Arvet till nya generationer

Tillfällig utställning