| |

Vandringsutställningar

vandringsÁjtte producerar också vandringsutställningar om samisk kultur och om fjällområdets natur, utställningar som visas både inom och utom landet.

Vandringsutställningarna kan hyras av föreningar, institutioner och enskilda.
Kontakta oss för information om priser och villkor.

Kontaktperson
asa.sundqvist@ajtte.com
Tel. 0971-170 38

sapmi

Sápmi – Vår del av världen
En vandringsutställning med foton och föremål om Samerna och om Laponia, Lapplands världsarvsområde.

Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum i Jokkmokk har producerat denna vandringsutställning om samerna. Grundidén är att visa Kate Kärrbergs dokumentärfoton om samiskt liv, kommenterade med Ájttes föremål.

Fotograf Kate Kärrberg har under många år samlat ett rikt bildmaterial från samiskt liv i Norrbotten. I Sápmi, vår del av världen visar hon det bästa i urval.
Ájtte har formgivit utställningen och kompletterat med texter samt gamla och nya föremål från våra samlingar.

Utställningsyta
Om hela utställningen visas behövs en yta på c:a 150 m2. För mindre rum kan man välja att bara visa delar av utställningen. Utställningen är fristående och behöver inga väggar, förutom väggmontrar. Den går lätt att anpassa till skilda former på rummet, eller fördela på flera rum.

Belysning
Ingen belysning följer med utställningen utan löses av mottagaren.

Se folder:

pdfdoc svensk_version.pdf
pdfdoc english_version.pdf

inpa1INPÅ
Bilder av små naturlandskap.
En fotoutställning av Dag Eriksson.

Odonris, sjöfräken och luftbubblor i is. Förkolnade trädstammar, kartlav och barkborrens spår i veden. Ekologen Dag Eriksson har gått nära inpå naturen och visar bilder från dessa möten.

Utställningen levereras som 15 ramade tavlor att hänga på väggen. Tavlornas storlek är 69 X 82,5 cm.

Samerna - solens och vindens folk

Samerna – solens och vindens folk.
En vandringsutställning om det samiska folket.

Det samiska året och livet var cykliskt. Företeelser och skeenden återkom gång på gång.

Människan tog för sig av sommarens överflöd och planerade för den hårda vintern. Det avgörande för människans öde var solen och vinden. Solen gav ljus och värme. Med solens återkomst kom livet tillbaka. Solen dyrkades som en av de viktigaste gudarna. Den ansågs som moder till världen. Till de manliga gudarna hörde Vinden. Vinden kunde vara ljum eller svidande kall. Den kunde göra livet svårt för människan. Den kunde göra att viltet flydde. Därför var även vindens gud betydelsefull.

Utställningen är byggd i fyra olika färger och i fyra former.

Den blå delen
har fyrkantig form. Den tar upp nationalstaternas politik gentemot samerna.

Den gröna delen är trekantig och handlar om näringarna. Jakt, fiske och renskötsel. Tre näringar som samer ofta kombinerat.

Den gula delen med runda former handlar om samernas förkristna religion och om livet som nomad. Här är en trumma utställd. Det var med hjälp av trumman människan kunde möta gudarna. På trumman är människornas och gudarnas världar tecknade. På fondmålningen dyrkar en människa Solen, som har en central plats i trummans bildvärld.

Den röda delen med elliptiska former tar upp hantverket och slöjden. Saker man tillverkade skulle vara lätta och funktionella. Ofta hade de ett symboliskt innehåll. De skulle även vara mjuka att röra vid och vackra att se på. Slöjdaren utsirade och formade det hjärtat ville säga och visa.

Mattan i utställningens mitt visar den nordliga delen av världen dit Sápmi hör. Mitt på Nordpolen finns ett ställ med blad där du kan läsa mer om samernas liv.

Utställningsyta ca. 150 m².

Introduktion.p65Av nyfikenhet, curiositas. Om Linnaeus lappländska resa
Vandringsutställning producerad av Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum.

Den lappländska resan är av särskild betydelse och unik på många sätt och anses idag vara den viktigaste vetenskapliga resa som ditintills gjorts i Sverige. Den skildrar Linnés mångsidighet som forskare och inbegriper såväl hans beskrivningar av fjällens växt- och djurliv liksom hans tankar om mötet med den samiska kulturen.

Utställningen har sin utgångspunkt i den unge Carl von Linnés egna anteckningar från resan. Av dagböckerna över de fem resor som han företog, är den över den lappländska resan den enda som Linné skrivit med egen hand. Ingenstans i Linnés skrifter kommer man hans personliga tankar och sätt att skriva så nära som här. Denna originalhandskrift har sedan 1780-talet förvarats i London men har genom Skytteanska Samfundets försorg nyligen givits ut som facsimileutgåva.

Utställningen är producerad som en vandringsutställning och består av ett antal triptyker (tredelade skärmar). Varje enskild triptyk kommer att ha ett eget tema; Landskapet, Människan, Renen, Växterna och Djuren. En diptyk (tvådelad skärm) fungerar som introduktion.

I utställningen finns facsimilkopior av dagboksblad, citat, bilder och föremål. En kopia av Linnés ”Plugghäst” (en form av studiepulpet) finns också med. På plugghästen skall bl.a. facsimileutgåvan av dagbokhandskriften i sin helhet att finnas tillgänglig för besökarna.