| |

Tidens gång

Här möter du några av oss. Vi som har levt här sedan landet blev fritt från is och fram till idag.

Vi är vildrensjägare, samlare, fiskare, nybyggare, rallare och moderna renskötare för att nämna några av oss.

Länge lämnade vi få spår av oss själva, men allt efter tiden gick blev människors liv mer synbart, även efter döden.

Gemensamt för oss alla är att vi varit beroende av det liv som marken och vattnet har gett oss.