| |

Trumman kommer tillbaka

Trumman kommer tillbaka

Vernissage onsdag 8 april kl.18.30

I den här utställningen visar Ola Stinnerbom upp några av sina nytillverkade trummor. Den samiska trumman var i den förkristna kulturen ett heligt föremål. Men på 1600-talet förbjöds trummorna och den som ägde en trumma riskerade dödsstraff. Ja, det gick så långt att själva trumtraditionen förnekades och till slut glömdes trummorna bort.

Med den här utställningen vill vi lyfta fram och visa på hur trumman är bärare av en mångtusenårig stark tradition, som går tillbaka ända till jägarsamhället under forntiden. En lång slöjdtradition, som levde kvar in i historisk tid inom den samiska kulturen, medan den däremot försvann och glömdes bort av storsamhället mycket tidigare. Idag är det endast de gamla hällristningarna som vittnar om att samernas förfäder såväl som andra samlar- och jägarfolk delade denna shamanistiska kultur, där man använde både trummor och masker i sina riter.

”Jag ser mina nytillverkade trummor som ett uttryck för en stark inre längtan efter att återinföra den försvunna samiska trumtraditionen, som är en del av den världsomfattande tidiga shamanistiska traditionen, säger trummakaren Ola Stinnerbom”

Tillfälliga utställningslokalen, 8 april – 30 april

trumman