| |

AIDA II – Arkiv som aktörer i samtiden

AIDA – arkiv som aktörer i samtiden http://www.arkisto.fi/aida

2017 inledde Riksarkivet och Sámi arkiiva (Samearkivet) i Finland tillsammans med Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum i Sverige och Sámi allaskuvla i Norge projektet Arctic Indigenous Design Archives. Syftet var att bevara och vidareföra samisk förståelse av formgivning och design.
Hemsidan www.arkisto.fi/aida är ett resultat av projektet. Därutöver har vi arbetat med duojár (slöjdare, konstnärer och designer) för att etablera deras enskilda arkiv och därmed tillvarata och bevara material som är kopplat till deras skapande. Sámi Arkiiva och Ájtte museum har sammanlagt etablerat 22 slöjdares och konstnärers arkiv. Slöjdarnas arkiv har används vid den högre utbildningen i Duodje vid Sámi allaskuvla. Vi har även producerat ett digitalt läromaterial för unga baserat på innehållet i de olika arkiven.
2020 fortsatte samarbetet mellan Sámi Arkiiva, Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum och Sámi allaskuvla. Denna gång i projektet AIDA II- arkiv som aktörer i samtiden. Vi tänker ofta på arkiven som ett kollektiv minne, men i detta projekt lyfter vi fram arkiven som en aktör i samtiden.

• Hur kan studenter/forskare/användare av arkiven få tillgång till material på nya sätt?
• Hur kan vi ”indigenisera” arbetet vid arkiven för att anpassa det till en samisk praktik?

Under de kommande åren kommer vi genom olika aktiviter diskussioner frågorna. Ni är välkomna att delta.

Du kan lära dig mer om arkiven på vår hemsida www.arkisto.fi/aida
Du kan också söka i Ájtte museums databas http://collections.ajtte.com. Gör det genom att skriva in AIDA eller slöjdarens efternamn och förnamn i sökfältet. Då kan du få fram föremål och fotografier i arkiven.
Du kan också söka på www.sok.riksarkivet.se/nad. Där ser du förteckningar över arkivens innehåll.
Följ oss på: Följ oss på Facebook: AIDA Arctic Indigenous Design Arcives

Kontaktpersoner: Anna Westman Kuhmunen, 0971-17014, anna.westman@ajtte.com
Elina Kuhmunen, 0971- 17030 elina.kuhmunen@ajtte.com,